Solucións agro-forestais

Innovación para o agro-negocio

Xestión do solo

Fitorremediación

Solución integral de biomasa

Plantación forestal

Procesamento de madeira

Solucións

Agro-Forestais

Innovación para

o agro-negocio

Xestión

do solo

Fitorremediación

Solución integral

de biomasa

Plantación

forestal

Procesamento

de madeira

Estamos comprometidos co desenvolvemento sostible do mundo rural, baseando a nosa actividade no coñecemento, a ciencia e a tecnoloxía. Gallanova ofrece servizos especializados no ámbito agroforestal, que incluen xestión forestal e medioambiental, colectade biomasa, procesamento e control de calidade, xestión de residuos, control de solos e fitorremediación, selección e desenvolvemento de clons e soporte aos noso clientes para aplicar o know-how máis innovador.

As nosas solucións están deseñadas para permitir aos nosos clientes afrontar con éxito os desafíos económicos, sociais e de sostenibilidade que asoman no futuro inmediato, nun entorno cada vez máis global, dinámico, esixente e competitivo.

Gallanova contribúe desta forma non só a mellorar a rendabilidade das explotacións dos nosos clientes, senon tamén para continuar avanzando no noso compromiso co desenvolvemento rural.

O desenvolvemento integral das comunidades rurais é o compromiso fundamental da nosa misión corporativa e maniféstase a través dunha colaboración aberta cos actores involucrados no sector e a través da participación en programas de transferencia científica e tecnolóxica ao medio rural.

Gallanova S.L

Parque empresarial Costa Vella, c/ República Checa 40E

15707 – Santiago de Compostela

galla@gallanova.com

Tel: (+34) 981 551 708 / 661 246 325

Fax: (+34) 981 897 555