Proxecto C-SOUTO

O proxecto, no que Gallanova participa como socio, ten como obxectivo xeral contribuir á modernización dos castiñeiros; un sector tradicional galego de relevancia europea. C-SOUTO está destinado a mellorar a eficiencia e o rendemento dos recursos endóxenos xerados a partir do ecosistema SOUTO e reorientalos a novos usos con maior valor engadido, como produtos con aplicacións en nutrición funcional para unha vida máis saudable, en liña coa estratexia de triple FFF (pensos, alimentos e combustible).

CSOUTO permite a continuación da liña de investigación na mellora xenética de castañas resistentes a enfermidades e a optimización da súa producción en masa de acordo ca tecnoloxía PAM de cultivo in vitro, procesos de acortamento e, polo tanto, reducindo os custos de producción.

O proxecto está financiado polo programa CONECTA-PEME, destinado a fomentar a cooperación entre as PYMEs e outros axentes do Sistema Rexional de Innovación a través do apoio a proxectos de investigación e innovación orientados ao mercado alineados cos desafíos e prioridades de RIS3 para Galicia, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020.