Xestión forestal

O asesoramento integral selvícola de Gallanova, é un produto dirixido a propietarios interesados ​​en optimizar as súas plantacións forestais, como pino, eucalipto, roble e castiñeiro.

O noso servizo inclúe todos os elementos requeridos para a análise de solos, selección e plantación de árbores, xestión de cultivos, aproveitamento e repoboación, e comercialización da madeira.

Estivemos involucrados no desenvolvemento de máis de 15,000 ha. de plantacións forestais ao longo da nosa historia.

 • Planificación técnica e económica
 • Cumprimento e xestión administrativa
 • Selección e provisión de plantas
 • Certificación
 • Preparación e tratamento do solo
 • Selección e supervisión de contratistas
 • Evaluación do impacto ambiental

Biomasa

Dispoñemos de solucións integrais para a produción e utilización de biomasa baseadas ​​no noso coñecemento técnico e legal e a nosa ampla experiencia no rural. Entre os nosos servizos atópanse os seguintes:

 • Análise de viabilidade técnica
 • Cumprimento legal e administrativo
 • Due diligence
 • Certificación
 • Análise de Mercado
 • Loxística
 • Control de calidade
 • Planificación e posta en marcha de plantacións orientadas á biomasa.

Fitorremediación

Esta solución consiste na introducción de plantas especiais que actúan como hiperabsorbentes de contaminantes, particularmente de metais pesados, para eliminar de forma natural ditos elementos do solo. Mediante o uso de clons de sauce seleccionados, estamos reducindo a contaminación por metais pesados ​​a unha tasa do 5% anual, sen causar ningún impacto negativo nas terras de cultivo.

Esta tecnoloxía está resultando particularmente exitosa e atrae moito interés dos agricultores e da administración.

Investigación e innovación

Gallanova foi creada coa visión de desenvolver programas de investigación e establecer acordos de colaboración destinados a promover novos produtos, procesos e tecnoloxías que maximicen a calidade, o uso e a valorización dos recursos endóxenos do entorno rural galego.

Gallanova tamén mantén contacto directo e constante con asociacións de agricultores, investigadores, proveedores de materiais, instaladores, consumidores industriais de biomasa, recicladores de metais, administracións públicas e outros actores que deben participar no desenvolvemento.

Dende 2016, Gallanova ven tendo un papel principal no desenvolvemento técnico do proxecto FEDER Souto Plus, establecido para producir clons de castiñeiro adoitados para mellorar a produtividade de tales plantacións. Durante este tempo, producimos unha serie de materiais, coñecementos do sistema de innovación e unha rede de partes interesadas clave que posicionaron a nosa empresa como referencia para a innovación en agrosilvicultura na Euro-región Galicia-Norte de Portugal.

Estamos colaborando co Consello Nacional de Investigación Científica para desenvolver clons especiais para absorber elementos pesados, incluidos metais pesados e outros materiais de alto valor.